Direct boeken
Kamperen Huren

Sportvisserij

Sportvisserij

Vissen in Zeeuws Vlaanderen

Vissen in Zeeuws Vlaanderen

In Zeeuws Vlaanderen kun je op een aantal plaatsen leuk vissen. Lees hieronder meer over de mogelijkheden en de bijbehorende regels.

De zoute wateren in zuidwest Nederland kunnen worden opgedeeld in vier gebieden: (1) binnenwateren, (2) kustwateren, (3) visserijzone en (4) zeegebied. Voor deze gebieden gelden verschillende regels. Hieronder volgt een overzicht van de wateren die onder deze vier gebieden vallen en de regels die gelden op deze wateren.

Binnenwateren; altijd een schriftelijke toestemming nodig!
Op de binnenwateren mag je vissen met maximaal 2 hengels voorzien van maximaal 3 haken. Wanneer je vist met een Dagtoestemming mag je vissen met 1 hengel.
Voor veel lokale wateren is een lidmaatschap van de hengelsportvereniging, die het betreffende water huurt, nodig. Elke visrechthebbende kan zelf voorwaarden stellen aan het vissen op bepaalde wateren.

Kustwateren en zeegebied
In zuidwest Nederland zijn de volgende wateren benoemd als kustwater: de Maasmond, de Nieuwe Waterweg tot de lijn gaande van het oostelijk havenhoofd van Maassluis naar het groene scheepvaartgeleidelicht no. 14, het Calandkanaal met de daaraan gelegen open havens tot aan de meest zeewaarts gelegen waterkering, het Beerkanaal met open havens, het zeegat van Goeree, het Brouwershavense Gat, de Oosterschelde en de Westerschelde.
In de kustwateren en het zeegebied geldt de beperking van maximaal twee hengels voorzien van maximaal 3 haken. Voor het vissen met hengels in de kustwateren en het zeegebied heb je geen vergunning nodig.

Visserijzone
Met de visserijzone wordt de Noordzee langs de Nederlandse kust aangeduid, aansluitend op het zeegebied en de kustwateren. In de visserijzone heb je voor het vissen met hengels geen vergunning nodig. Daarnaast gelden hier geen beperkingen voor het aantal hengels en aantal haken. Wél gelden er minimummaten en terugzet plicht voor bepaalde soorten.

Wettelijk minimummaten voor belangrijke sportvissoorten

Vissoort

Lengte

Ansjovis

12 cm

Bot

20 cm

Haring

20 cm

Horsmakreel

15 cm

Kabeljauw (gul)

35 cm

Makreel

30 cm

Schol

27 cm

Wijting

27 cm

Tong

24 cm

Terugzetplicht zeebaars
Voor zeebaars geldt een terugzetverplichting. 

Baglimit kabeljauw 
Voor kabeljauw geldt dat je van deze soort maximaal 25 vissen danwel maximaal 20 kg. in bezit mag hebben. Het is verboden kabeljauw te fileren en te ontdoen van de kop omdat anders niet meer kan worden vastgesteld hoe groot de vis was. Deze verboden gelden ook voor de binnenwateren die rechtstreeks in verbinding staan met de zee, kustwateren of zeegebieden tot maximaal 30 kilometer landinwaarts. 

Paling, zalm en zeeforel; terugzetten! 
Elke paling/aal die met de hengel wordt gevangen in de hierboven genoemde binnenwateren (alle wateren waarvoor hengelsportverenigingen die bij Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn aangesloten, vergunningen uitgeven), kustwateren en visserijzone moet direct levend worden teruggezet. Het in het bezit hebben van paling en het voorhanden hebben van ondermaatse vis (zie bovenstaande tabel), is een economisch delict!
Voor zalm en zeeforel geldt jaarrond een terugzetplicht. Zowel sport- als beroepsvissers dienen na vangst deze vissoorten direct terug te zetten.

• Blauwe leng 70 cm 
• Heek 27 cm 
• Tongschar 20 cm 
• Zeekreeft 85 mm

Gedragscode Zeehengelsport
De georganiseerde sportvisserij heeft een gedragscode voor de zeehengelsport. In deze gedragscode staat onder andere hoe je respectvol met gevangen vis om moet gaan, dat je je op een milieubewuste manier moet gedragen (afval mee naar huis, zuinig met lood) en dat je rekening dient te houden met andere gebruikers van het water.

Wil je boeken voor een periode langer dan 3 weken? Neem dan rechtstreeks contact op met de camping zelf (telefonisch of per mail).
Naar boven